หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ
โดย : adminsystem
อ่าน : 2126
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนนันทนวรวิทย์
เรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการอาจมีประกาศให้โรงเรียน เปิดเรียนทำการเรียนการสอนตามปกติได้ โรงเรียน จึงคาดว่าจะเปิดทำการเรียนตามปกติได้ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ตามเอกสารประกาศจากโรงเรียน ดังนี้