หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลือนการเปิดการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในกรณีพิเศษ
โดย : adminsystem
อ่าน : 2083
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ตามที่โรงเรียนนันทนวรวิทย์ได้มีการประกาศเลื่อนเปิดการเรียนการสอนและทำการสอนชดเชย และเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอื่นๆ รวม 28 จังหวัด ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง