หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การเลื่อนเปิดการเรียนการสอนและทำการสอนชดเชย
โดย : adminsystem
อ่าน : 2081
เสาร์์ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงยังมีความรุนแรง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และอันตรายต่อนักเรียน โรงเรียนนันทนวรวิทย์ จึงขอแจ้งการเลื่อนเปิดการเรียนการสอนจากเดิมวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ไปเป็นวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง