ชื่อ - นามสกุล :นางพิรณี ชาญดนตรี
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มปฐมวัย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2