ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทักษิณี สุวรรณลาภา
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้น ม.3/2
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ม.3/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มมัธยมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้น ม.3/2