ชื่อ - นามสกุล :นางชลธิชา แดงโสภา
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้น ม.1/1
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ม.1/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มมัธยมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้น ม.1/1