ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกาญจน์วรา ทับจันทร์
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้น ป.4/2
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.4/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มประถมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้น ป.4/2