ชื่อ - นามสกุล :นางปราณี จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้น ป.3/1
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.3/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มประถมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้น ป.3/1