ชื่อ - นามสกุล :นายสมชาย ประสิทธิชัย
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :9 หมู่ 4 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
Telephone :025712690
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการบริหาร